Glikol w instalacjach jest czynnikiem grzewczym lub chłodniczym, jednak z czasem ulega degradacji. Wówczas zmienia on swoje właściwości, przez co układ zaczyna funkcjonować mniej wydajnie. Praca instalacji na zużytym glikolu, może skutkować spadkami efektywności układu oraz poważnym jej uszkodzeniem. Teoretycznie, instalacje (np. solarne) pracują samodzielnie, jednak nie należy zapominać o wykonywaniu okresowych przeglądów, w celu sprawdzenia jakości i stanu płynu.

 

W prawidłowo eksploatowanej instalacji, wymiana glikolu powinna odbywać się średnio raz na 5 lat. Czas jednak nie zawsze jest wystarczającym miernikiem. Częstotliwość wymiany glikolu determinowana jest również spadkiem jego mrozoodporności lub spadkiem pH. Zmiana właściwości lub zużycie glikolu wymagają wymiany płynu. Istotnym czynnikiem, który wiąże się z degradacją glikolu jest np. przegrzewanie instalacji, niewłaściwe wypłukanie po montażu itp.