Badanie glikolu

 

Płyny stosowane jako czynnik obiegowy w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych lub solarnych, podlegają zużyciu i ulegają procesom starzenia się. W wyniku tego zmieniają swoje właściwości, co może prowadzić do wzrostu temperatury krystalizacji czy zwiększenia prędkości korozji materiałów konstrukcyjnych. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, ofertę Ekomax rozszerzyliśmy o analizę i badanie stopni zużycia wodnych roztworów glikolu etylenowego i propylenowego.

 

Kompleksowe badanie glikoli w Ekomax Sp. z o.o. 

 

Ekomax oferuje kompleksową analizę, badania czystości i stopnia zużycia płynów chłodniczych w eksploatowanych instalacjach obiegowych. Zajmujemy się przede wszystkim badaniami glikoli mającymi na celu sprawdzenie parametrów płynu. Podstawowe cechy, które sprawdzamy podczas badania, to między innymi gęstość glikolu, jego pH i rezerwa alkaliczna. Diagnozujemy płyny pod kątem procesów korozyjnych i poziomu zużycia płynu. Podstawowe badania na wodnych roztworach glikoli, które wykonywane są w ramach analiz to:

 

Analiza

Metoda badań

Cena, netto

Gęstość metodą oscylacyjną za pomocą
U-rurki, kg/m3

PN-EN ISO 12185:2002

30,00 zł

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (PMCC) – Pensk’y Martens, °C

PN-EN ISO 2719:2007

75,00 zł

Temperatura krystalizacji płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia silników spalinowych, °C

PN-93/C-40008/10

80,00 zł

pH płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia silników spalinowych

PN-92/C-40008/04

20,00 zł

pH wodnych roztworów produktów chemicznych

PN-89/C-04963

20,00 zł

Skład ilościowy i jakościowy glikoli za pomocą chromatografii gazowej

Metodyka własna

250,00 zł

Temperatura wrzenia płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia silników spalinowych, °C

PN-92/C-40008/03

65,00 zł

Rezerwa alkaliczna płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia silników wg

PN-93/C-40008/05

50,00 zł

Zawartość wody metodą Karla-Fishera, %mas.

PN-81/C-04959

80,00 zł

 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wydana zostaje opinia o przydatności glikolu do dalszej eksploatacji lub, w przypadku jego zużycia, odbieramy glikol od Klienta i zajmujemy się jego utylizacją.

 

Mamy do dyspozycji profesjonalną aparaturę, jak chromatograf gazowy, wirówkę do oznaczania zawartości zanieczyszczeń, analizator lepkości, gęstościomierz i szereg innych urządzeń uznanych w branży petrochemicznej marek takich jak Herzog, Anton Paar, czy LAUDA. Dzięki temu zapleczu możemy zaoferować szeroką gamę usług: analiz laboratoryjnych oraz badań kontroli jakości. Działamy w oparciu o certyfikację ISO 9001:2015 i wszystkie usługi wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami przez profesjonalną i doświadczoną kadrę pracowników laboratoryjnych. W celu uzyskania pełnego wykazu analiz laboratoryjnych zapraszamy do kontaktu biuro@glikol.pl