Obowiązujące dyrektywy UE wymuszają na krajach członkowskich konieczność opracowywania i wdrażania nowoczesnych technologii, ograniczających negatywny wpływ przemysłu na środowisko. Również wprowadzona w życie Ustawa o Odpadach, traktuje o utylizacji i konieczności selektywnej zbiórki płynów chłodniczych na bazie glikolu etylenowego i propylenowego. Mając na uwadze wszelkie dyrektywy, rozporządzenia oraz wygodę naszych Klientów, Ekomax oferuje usługę odbioru zużytych płynów chłodniczych, między innymi opartych na glikolu etylenowym i propylenowym. Wyręczamy naszych Klientów z obowiązku utylizacji zajmując się utylizacją płynów do układów chłodzenia, płynów do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji solarnych itp.