Obowiązujące dyrektywy UE wymuszają na krajach członkowskich konieczność opracowywania i wdrażania nowoczesnych technologii, ograniczających negatywny wpływ przemysłu na środowisko. Również wprowadzona w życie Ustawa o Odpadach, traktuje o utylizacji i konieczności selektywnej zbiórki płynów chłodniczych na bazie glikolu etylenowego i propylenowego. Mając na uwadze wszelkie dyrektywy, rozporządzenia oraz wygodę naszych Klientów, Ekomax oferuje usługę odbioru zużytych płynów chłodniczych, między innymi opartych na glikolu etylenowym i propylenowym. Wyręczamy naszych Klientów z obowiązku utylizacji zajmując się utylizacją płynów do układów chłodzenia, płynów do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji solarnych itp. Na przekazane odpady wystawiamy kartę przekazania odpadu, nasz transport posiada wszystkie wymagane zezwolenia na przewóz odpadów.