Pompy ciepła są nowoczesnymi, zautomatyzowanymi urządzeniami grzewczymi, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych, a także do znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku. Płyny stosowane w pompach ciepła powinny charakteryzować się określoną temperaturą krzepnięcia, lepkością oraz gęstością nieznacznie większą niż wody. Najlepiej sprawdzą się płyny, które nie mają właściwości korozyjnych, a dodatkowo ze względu na ochronę środowiska zalecane są płyny uznawane jako nieszkodliwe lub o bardzo małej szkodliwości oraz ulegające biodegradacji.

 

Biorąc pod uwagę wymagane cechy fizykochemiczne płynów używanych w pompach ciepła, najlepiej jest stosować płyny na bazie glikoli. Pomimo swoich doskonałych parametrów, glikole tracą niekiedy swoje właściwości i ulegają degradacji. Z tego względu konieczne jest regularne poddawanie pomp sprawdzeniu, a w razie potrzeby – wymianie płynów w pompach.

 

Glikol w instalacjach różnego typu, w tym w pompach ciepła, powinien być sprawdzany co ok. 5 lat i w razie potrzeby wymieniany. W ramach każdej kontroli należy sprawdzić stężenie jonów wodorowych (pH), rezerwę alkaliczną oraz gęstość glikolu. W dolnym źródle pompy ciepła (w przeciwieństwie np. do instalacji solarnych), nie występują przegrzania glikolu powodujące jego przyspieszoną degradację, jednak należy pamiętać, że z upływem czasu glikol może zmienić swoje właściwości samoistnie i konieczna może być jego wymiana.