Glikol monoetylenowy MEG

Glikol monoetylenowy to alkohol diwodorotlenowy, w formie bezbarwnej, bezzapachowej, dosyć gęstej i lepkiej cieczy o słodkawym posmaku. Glikol jest substancją mieszalną z wodą, alkoholem, aldehydami i wieloma innymi związkami. Glikol monoetylenowy MEG występuje również pod nazwą glikol etylenowy.

Właściwości glikolu monoetylenowego:

  • wzór chemiczny: C₂ H₆ O₂
  • gęstość: 1,115 g/cm³ w 20º C
  • temperatura wrzenia: 197,6 C
  • temperatura krzepnięcia: -13 C
  • ciepło właściwe w temperaturze 20 C: 2,345 J/(gk)
  • bezbarwna, gęsta, trująca ciecz o słodkim smaku

Wdychanie oparów glikolu monoetylenowego nie jest niebezpieczne, choć wysokie stężenie substancji w powietrzu może spowodować podrażnienie dróg oddechowych. Kontakt ze skórą może być lekko drażniący, jednak MEG nie uczula. Glikol monoetylenowy wyróżnia się dużo wyższą toksycznością niż np. glikol propylenowy.