Woda demineralizowana jest to woda pozbawiona obcych jonów przez wymianę ich na jony wodorowe. Proces demineralizacji zachodzi przy wykorzystaniu wymieniaczy jonowych lub wielokrotną destylację. Produkcja wody pozbawionej obcych jonów polega na wymianie ich na jony wodorowe i wodorotlenkowe pochodzące z wymieniacza jonowego (zanieczyszczenia kationowe wymieniane są na jony wodorowe, natomiast zanieczyszczenia anionowe na jony hydroksylowe). Woda demineralizowana, dzięki swym właściwościom zapobiega osadzaniu kamienia, dlatego przedłuża żywotność i trwałość urządzeń. W zależności od potrzeb, wodę można dostać w pojemnikach o pojemności 20l, 30l, 220l, 1000l lub autocysternach 5000L,5800L,24000L z pompami.