Badanie glikolu

Płyny stosowane jako czynnik obiegowy w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych lub solarnych, podlegają zużyciu i ulegają procesom starzenia się. W wyniku tego zmieniają swoje właściwości, co może prowadzić do wzrostu temperatury krystalizacji, czy zwiększenia prędkości korozji materiałów konstrukcyjnych. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, ofertę Largo-Chemicals, rozszerzyliśmy o analizę i badanie stopni zużycia wodnych roztworów glikolu etylenowego i propylenowego.

Kompleksowe badanie glikoli w Largo-Chemicals

Largo-Chemical oferuje kompleksową analizę, badania czystości i stopnia zużycia płynów chłodniczych w eksploatowanych instalacjach obiegowych. Zajmujemy się przede wszystkim badaniami glikoli mającymi na celu sprawdzenie parametrów płynu. Podstawowe cechy, które sprawdzamy podczas badania, to między innymi gęstość glikolu, jego pH i rezerwa alkaliczna. Diagnozujemy płyny pod kątem procesów korozyjnych i poziomu zużycia płynu. Podstawowe badania na wodnych roztworach glikoli, które wykonywane są w ramach analiz to:

  • barwa;
  • odczyn pH;
  • oznaczenie gęstości;
  • oznaczenie rezerwy alkalicznej;
  • oznaczenie temperatury krystalizacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań wydana zostaje opinia o przydatności glikolu do dalszej eksploatacji lub, w przypadku jego zużycia, odbieramy glikol od Klienta i zajmujemy się jego utylizacją.

Inne oferowane usługi: